Wat is vertellen?

Vertellen is van alle tijden, alle culturen en alle leeftijden. Een verteller appelleert aan een heel oud en universeel gevoel. Verhalen geven inspiratie of troost, roepen verwondering op of een bevrijdende lach. Ze zorgen voor magische momenten, voor verbondenheid en herkenning.

Mare 1.JPG

De kracht van vertellen

Vertellen is in de loop der eeuwen meer en meer in de verdrukking gekomen als gevolg van de introductie van radio, televisie en het internet. Maar al deze media halen het niet bij de intimiteit en de kracht van verhalen vertellen. Het vraagt van de toehoorders een veel actievere en creatievere, houding. Een verteller gebruikt alleen zijn stem en zijn mimiek. De rest speelt zich af in de hoofden van het publiek. Die beleven zo dus ieder hun eigen verhaal. Vertellers uit binnen- en buitenland en de regio hebben met De Verhalenboot een exclusief podium voor de wondermooie geschiedenissen die zij in de loop van hun leven hebben verzameld en onthouden.

Brug tussen leeftijden en culturen

Nederland kent vele vertellers. Zij hebben allemaal hun eigen verteltradities. Het zijn Nederlanders, buitenlanders, immigranten, jongeren en ouderen. Wanneer je een verhaal vertelt uit je eigen land, regio of familie, een verhaal van jezélf, laat je jezelf kennen, hérkennen. Samen luisteren naar elkaars verhalen; dat zorgt voor een enorme verrijking van je belevingswereld en voor meer begrip. Zo slaat het vertellen een brug tussen culturen en tussen leeftijden en lokt het jongeren en ouderen naar het theater die er anders misschien nooit waren binnengestapt.


 


HANDIG VOOR NIEUWE VERTELLERS