logo2019_schrijversvakschool_groningen.jpg

 

POËZIE I 

10 woensdagavonden in Zwolle
Startdatum ntb| €480,00 | Inschrijven

Job Degenaar.jpeg

Door te experimenteren met je taalgebruik, associatievermogen en muzikaliteit, met beeldspraak en met betekenislagen wordt de zeggingskracht van je gedichten vergroot. De docent geeft impulsen om je taalregister uit te breiden, van rondeel tot vrij vers en van sonnet tot prozagedicht. Houd bij het deelnemen aan dit schrijftraject rekening met een huiswerklast van circa een dagdeel per les. Er wordt van je verwacht dat je op de gegeven deadlines je werk en feedback op je medestudenten inlevert. 

 

Docent: Job Degenaar (o.v.b.)

 

Toegangsvoorwaarden
Schrijftraining A en B vormen de entree naar alle schrijfblokken op niveau I, tenzij je werk kunt overleggen waaruit blijkt dat je voldoende schrijfervaring hebt om direct in dit blok te starten. Altijd dien je voor aanmelding voor een blok op niveau I of hoger werk mee te sturen, zie hieronder. 
Werk meesturen
Voor aanmelding bij vakken op niveau 1 en hoger stuur je maximaal 10 pagina's eigen werk mee, bij voorkeur in twee genres, een korte motivatie en een beschrijving van wat je verwacht te leren. Werk van aspirant-studenten wordt beoordeeld op ideeënrijkdom en op stijl. 
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de school. 

Volg de Kennismakingsles

 


HANDIG VOOR NIEUWE VERTELLERS