Schrijversvakschool

Vierjarige beroepsopleiding voor schrijvers, gevestigd op verschillende plekken in het land. Hoofdlocaties: Amsterdam en Groningen. Wij zijn locatiehouder voor de Zwolse dependance en we verzorgen zelf een deel van de lessen proza, poëzie, essay, toneel, scenario en non-fictie. In Zwolle kun je het basisjaar volgen en alle vakken op niveau 1.

Schrijversvakschool Productiehuis De Verhalenboot

Schrijftraining A

In deze training gaat het om de ontwikkeling van je creativiteit bij het schrijven – om basisprincipes als het inzetten van je zintuigen, gedachten, gevoelens en associaties; verwonderingsmomenten, het geven en ontvangen van feedback. Het gaat niet om de uitwerking in de verschillende genres, maar om het experiment, om de oefening. Je zoekt naar verwonderingsmomenten en vondsten aan de hand van specifieke oefeningen in de les en tijdens het maken van huiswerk. Je ontwikkelt je kritische blik door het geven en ontvangen van feedback aan en van je collegastudenten.  

Schrijftraining A en B kunnen los gevolgd worden en vormen samen een gedegen basisjaar voor het literair schrijven. 

Schrijftraining B

Dit schrijfblok is ingedeeld in de literaire genres proza, poëzie, essay, toneel en scenario. Het oefenen van schrijftechnieken is gekoppeld aan die genres. Zo worden lessen over het schrijven van dialogen gegeven in het kader van het schrijven voor theater en film/tv en oefen je bij de lessen essay het aanbrengen van structuur in je teksten – een vaardigheid die ook bij het schrijven in de andere genres van pas komt. Door deze indeling word je gestimuleerd om je blik te verbreden en genre-overschrijdend te denken en te werken. 

Schrijftraining A en B kunnen los gevolgd worden en vormen samen een gedegen basisjaar voor het literair schrijven.  

Proza I

Je werkt aan het hele traject, van idee tot (een herschreven versie van) een afgerond kort verhaal door te werken aan intrige, structuur, vorm, thema en compositie. Beschrijving, dialoog, personages, perspectief, metafoor: om je verhaal te vertellen heb je de beschikking over vele ingrediënten. Tegelijkertijd zijn al deze keuzes niet meer dan mogelijkheden voor het vertellen van een verhaal.  

Toneel I

Je wilt nadenken over en werken aan een theatrale tekst en het idee, het gevoel, de situatie of de personages van waaruit de tekst vertrekt. Opties voor structuur, taal en dialogen, personages en beelden worden aangedragen en besproken. Doel is die theatrale tekst zo effectief mogelijk te maken in zijn functie als uitgangspunt van een voorstelling. 

Scenario I

Een scenario met literaire kwaliteiten, dat ook dient als handleiding voor o.a. regisseur, producent en acteurs, stelt naast inhoudelijke, hoge ambachtelijke eisen. Niveau 1: Filmidee, synopsis, scènes, personages en dialoog, genre, premisse, story en plot, narratieve structuren; de theorie wordt geïllustreerd met filmfragmenten. Maar vooral schrijf je scènes binnen de wetten van film en scenario. Je leert filmisch te denken en vertalingen te vinden voor die zaken die voor film al snel te uitgebreid zijn. 

Poëzie I

Door te experimenteren met je taalgebruik, associatievermogen en muzikaliteit, met beeldspraak en met betekenislagen wordt de zeggingskracht van je gedichten vergroot. De docent geeft impulsen om je taalregister uit te breiden, van rondeel tot vrij vers en van sonnet tot prozagedicht. 

Essay I

Essay is het genre dat balanceert tussen fictie en non-fictie. Het literaire essay kan gaan over ieder onderwerp en is als een wandeling zonder kaart: een zoektocht, met de fascinatie van de schrijver als gids. Omwegen en zijpaden zijn deel van de route. Essentieel is het ontdekken van wat de schrijver -en vervolgens ook de lezer- raakt, in thema, stijl, werkwijze en/of perspectief. 

Kennismakingsles Zwolle

Om goed te schrijven heb je talent nodig. Om dat talent te ontwikkelen heb je techniek nodig. En techniek kun je trainen. In de kennismakingsles van de Schrijversvakschool ervaar je wat die training oplevert. Want we gaan veel schrijven in deze les! Er is ook de tijd om vragen over de school te stellen en we vertellen je welk aanbod je kunt verwachten komend semester. De les is gratis en duurt ongeveer tweeënhalf uur. Reserveren is noodzakelijk. 

LET OP: op de avond zelf graag bellen met Kitty als je nog wilt komen. Dit kan via de knop hierboven of bel naar 0621205271.