logo2019_schrijversvakschool_groningen.jpg

 

PROZA I  

10 woensdagavonden in Zwolle
Vanaf 13 september 2023 | €.480,00 |Inschrijven

Je werkt aan het hele traject, van idee tot (een herschreven versie van) een afgerond kort verhaal door te werken aan intrige, structuur, vorm, thema en compositie. Beschrijving, dialoog, personages, perspectief, metafoor: om je verhaal te vertellen heb je de beschikking over vele ingrediënten. Tegelijkertijd zijn al deze keuzes niet meer dan mogelijkheden voor het vertellen van een verhaal. 

Houd bij het deelnemen aan dit schrijftraject rekening met een huiswerklast van circa een dagdeel per les. Er wordt van je verwacht dat je op de gegeven deadlines je werk en feedback op je medestudenten inlevert. 

 

Joke van vliet 1.jpg

Toegangsvoorwaarden
Schrijftraining A en B vormen de entree naar het blok Proza I, tenzij je werk kunt overleggen waaruit blijkt dat je voldoende schrijfervaring hebt om direct in dit blok te starten. Altijd dien je voor aanmelding voor een blok op niveau I of hoger werk mee te sturen, zie hieronder. 
Werk meesturen
Voor aanmelding bij vakken op niveau 1 en hoger (zoals proza I) stuur je maximaal 10 pagina's eigen werk mee, bij voorkeur in twee genres, een korte motivatie en een beschrijving van wat je verwacht te leren. Werk van aspirant-studenten wordt beoordeeld op ideeënrijkdom en op stijl. 
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de school. 

Volg de Kennismakingsles

Docent: Joke van VLiet 

Lesdata, woensdagavonden

13 en 27 september;
4 en 11 oktober;
1, 8, 29 november;
13 en 20 december 2023;
10 januari 2024

Lestijd: 19.00-22.00


HANDIG VOOR NIEUWE VERTELLERS