Programma

 

04|09 Open Les Schrijversvakschool

04|09 Open Les Schrijversvakschool

Open les om te ervaren wat Schrijversvakschool Groningen/Zwolle voor je kan betekenen. Diverse schrijfoefeningen en de gelegenheid om schrijfwerk voor te leggen. Aanmelden verplicht: via contact@svsgroningen.nl » Bekijk deze maand

9|9 Basiscursus verhalen vertellen

9|9 Basiscursus verhalen vertellen

In deze training komen de grondbeginselen van het verhalen vertellen aan de orde: verhaalstructuren, associatie- en fantasietraining, beeldend vertellen, presentatie en vertellen vanuit perspectief. » Bekijk deze maand

19|9 - Schrijftechnieken A - 12 avonden

19|9 - Schrijftechnieken A - 12 avonden

In schrijftechnieken A gaat het om de ontwikkeling van je creativiteit bij het schrijven - om basispricipes als het inzetten van je zintuigen, gedachten, gevoelens en associaties; verwonderingsmomenten, het geven en ontvangen van feedback. Het gaat om het experiment, om de oefening. » Bekijk deze maand

20|9 - Proza I - 10 avonden

20|9 - Proza I - 10 avonden

Je werkt aan het hele traject, van idee tot (een herschreven versie van) een afgerond kort verhaal door te werken aan intrige, structuur, vorm, thema en compositie. Beschrijving, dialoog, personages, perspectief, metafoor: om je verhaal te vertellen heb je de beschikking over vele ingrediënten. Tegelijkertijd zijn al deze keuzes niet meer dan mogelijkheden voor het vertellen van een verhaal. » Bekijk deze maand

7|10 - Workshop Personal Storytelling

7|10 - Workshop Personal Storytelling

Kleine momenten, gebeurtenissen of ontmoetingen in ons leven kunnen al zo de moeite waard zijn om te vertellen en gehoord worden door de ander die je publiek is. Maar hoe doe je dat dan? Stel nou dat je er eens even echt de tijd voor zou nemen; Welk persoonlijk verhaal zou jij dan vertellen? » Bekijk deze maand

13|1 -  Basiscursus verhalen vertellen

13|1 - Basiscursus verhalen vertellen

In deze training komen de grondbeginselen van het verhalen vertellen aan de orde: verhaalstructuren, associatie- en fantasietraining, beeldend vertellen, presentatie en vertellen vanuit perspectief. » Bekijk deze maand

20|2 - Schrijftechnieken B - 12 avonden

20|2 - Schrijftechnieken B - 12 avonden

Schrijftechnieken B is ingedeeld in de literaire genres proza, poëzie, essay, toneel, en scenario. Het oefenen van schrijftechnieken is gekoppeld aan die genres. Door deze indeling word je gestimuleerd om je blik te verbreden en genre-overschrijdend te denken en te werken. » Bekijk deze maand

21|2 - Toneel I - 10 avonden

21|2 - Toneel I - 10 avonden

Je wilt nadenken over en werken aan een theatrale tekst en het idee, het gevoel, de situatie of de personages van waaruit de tekst vertrekt. Opties voor structuur, taal en dialogen, personages en beelden worden aangedragen en besproken. Doel is die theatrale tekst zo effectief mogelijk te maken in zijn functie als uitgangspunt van een voorstelling. NB Het definitieve aantal lessen hangt af van het aantal studenten. » Bekijk deze maand

1|6 tm 3|6 Festival Zwolle Unlimited

1|6 tm 3|6 Festival Zwolle Unlimited

Festival vol verhalenvertellers, straattheaterartiesten, boekenmarkt en rootsmuziek. Langs de romantische en historische Thorbeckegracht. » Bekijk deze maand

1|6 tm 3|6 - Festivalworkshops Schrijven en Vertellen

1|6 tm 3|6 - Festivalworkshops Schrijven en Vertellen

Zelf schrijven en vertellen tijdens je festivalbezoek! De Verhalenboot organiseert speciale festivalworkshops samen met Vertelacademie en Schrijversvakschool Groningen/Noord-Nederland, waarvan de Zwolse afdelingen op De Verhalenboot zijn gevestigd. Meld je aan! De workshops zijn bedoeld voor volwassenen. » Bekijk deze maand